Política de privadesa

Per protegir els drets individuals, especialment en relació amb tractaments automatitzats i amb la voluntat de ser transparents amb l’Usuari, l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil ha establert una política que inclou tots aquests tractaments, els propòsits que aquest persegueix, la seva legitimitat i també els instruments de què disposa. l’Usuari perquè pugui exercir els seus drets.

La navegació per aquest lloc web implica l’acceptació plena de les següents disposicions i condicions d’ús. S’acceptarà l’ús de cookies. Si no esteu d’acord, envieu un correu electrònic a promuseutexsbd@proamtex.cat

La versió actualitzada d’aquesta política de privacitat és l’única aplicable durant la durada de l’ús del lloc web fins que no hi hagi cap altra versió per substituir-la.

Per obtenir més informació sobre la protecció de dades personals, us convidem a consultar el lloc web de l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

Recopilació de dades

Les vostres dades són recollides pel TITULAR.

Les dades personals fan referència a tota la informació referida a una persona física identificada o identificable (persona afectada). S’entén com a persona identificable que pot ser identificada, directa o indirectament, especialment fent referència a un nom, un número d’identificació (DNI, NIF, NIE, passaport) o a un o més elements específics, propis de la seva identitat física, fisiològica, genètica, psíquica, econòmica, cultural o social.

Les dades que es recopilaran en general són: nom i cognoms, adreça, correu electrònic, número de telèfon, data de naixement, dades relacionades amb les formes de pagament. Es poden recopilar altres tipus de dades amb la informació de l’Usuari.

Amb quina finalitat es tracten les vostres dades personals?

L’objectiu del tractament de dades personals que es puguin recopilar és utilitzar-les pel TITULAR unicament per a fer-les apareixer a l’apartat d’adhesions de la mateixa web.

Les dades proporcionades es conservaran sempre que es mantingui la relació, sempre i quan la persona interessada no ho sol·liciti la supressió o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals.

Quina és la legitimitat per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és:

La correcta execució o compliment del contracte

L’interès legítim del TITULAR

cookies

En navegar per aquest lloc, es poden dipositar les cookies del TITULAR del lloc en qüestió i / o empreses de tercers a l’ordinador, la tauleta o el telèfon mòbil. Durant la primera navegació, apareixerà una pancarta explicativa sobre l’ús de cookies.

Per tant, en continuar la navegació, l’Usuari es considerarà informat i haurà acceptat l’ús d’aquestes cookies. El consentiment atorgat tindrà una vigència de tretze mesos.

Drets de l’usuari

L’usuari s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Cada persona també té dret a limitar el tractament relacionat amb la seva persona, a un dret a eliminar la transferència de dades personals transmeses al controlador de dades i el dret a la portabilitat de les seves dades.

L’usuari té la possibilitat de presentar una reclamació a l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades) o a l’organisme competent de la respectiva Comunitat Autònoma, quan no hagin obtingut una solució satisfactòria en l’exercici dels seus drets mitjançant una carta dirigida a aquesta.

Tret que l’Usuari s’objecti, enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic promuseutexsbd@proamtex.cat, les seves dades podran utilitzar-se, si escau, si escau, per a l’enviament d’informació comercial de l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil.

Les dades proporcionades es conservaran sempre que es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

L’Usuari és responsable que la informació facilitada a través d’aquest lloc web sigui certa, respongui a la precisió de totes les dades que comunica i la mantindrà actualitzada per reflectir una situació real, sent responsable de la informació falsa o inexacta proporcionada i dels danys, inconvenients i problemes que puguin ocasionar a l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil o a tercers.

Aquesta informació es conservarà i gestionarà amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtiques necessàries per evitar l’accés o l’ús indegut de les vostres dades, la seva manipulació, deteriorament o pèrdua.

Tot i això, l’Usuari ha de tenir en compte que la seguretat dels sistemes informàtics no és mai absoluta. Quan es proporcionen dades personals en línia, aquesta informació pot ser recollida sense el seu consentiment i processada per tercers no autoritzats.

l’Associació de Professionals i Amics del Tèxtil declina qualsevol responsabilitat per les conseqüències d’aquests actes que pugui tenir per a l’Usuari, si publicés voluntàriament la informació.

Podeu accedir i exercir aquests drets mitjançant sol·licitud escrita i signada que es pot enviar a l’adreça Carrer, número, pis, carta, municipi, CP, província, País, adjuntant una fotocòpia del DNI o document equivalent.

La sol·licitud també es pot enviar al següent correu electrònic: promuseutexsbd@proamtex.cat

Aquests drets es compliran, en el termini d’un mes, que es podrà ampliar fins a 2 mesos si la complexitat de la sol·licitud o el nombre de sol·licituds rebudes ho requereix. Tot això sense perjudici del deure de guardar determinades dades en els termes legals i fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades d’un possible tractament o, si escau, d’una relació contractual.

A més de l’anterior, i en relació amb la normativa de protecció de dades, els usuaris que ho sol·licitin, tenen la possibilitat d’organitzar la destinació de les seves dades després de la seva mort.